Вести

Драго ни е да споделиме со вас за резултатите од нашата работа, вестите на компанијата и да ви дадеме навремени случувања и услови за назначување и отстранување на персоналот.